W temacie kardiologii

m zgodnie z danymi liczbowymi przeważa migotanie przedsionków. Choroby zastawek serca

Dodane: 06-05-2019 07:16
W temacie kardiologii Holter cieszyn

Obok choroby niedokrwiennej serca i niewydolności

Obok choroby niedokrwiennej serca i niewydolności serca dużo miejsca we współczesnej kardiologii zajmują zaburzenia rytmu serca, przy czym zgodnie z danymi liczbowymi przeważa migotanie przedsionków. Choroby zastawek serca