Radzimy jak raportować do BDO i KOBIZE szybciej

DO pozwala firmom na przesyłanie danych o wytwarzanych odpadach w czasie rzeczywistym i otrzymywanie natychmiastowych cyfrowych c

Radzimy jak raportować do BDO i KOBIZE szybciej BDO obsługa firm

Wytwórcy odpadów są zobowiązani do zgłaszania

Dzięki tej technologii firmy mają jedną platformę do zgłaszania lub konsultowania swojego stanu ochrony środowiska.
Partnerstwo KOBIZE i BDO pozwala firmom na przesyłanie danych o wytwarzanych odpadach w czasie rzeczywistym i otrzymywanie natychmiastowych cyfrowych c