Przez grzejnik przepływa gorąca woda lub

serwis palników gazowych
Obecnie najczęściej stosowane są grzejniki płytowe zbudowane ze zgrzewanych płyt stalowych.
W nowych instalacjach centralnego ogrzewania praktycznie nie są już stosowane grzejniki żebrowe, mimo że w niektórych rozwiązaniach modułowość konstrukcji pozwala na dodanie większej liczby żeber, a dzięki temu prosserwis palników gazowych .

Widok do druku:

serwis palników gazowych