Ogrzewanie spalinowe

palniki na olej zużyty
Ogrzewanie spalinowe Ogrzewanie spalinowe polega na dostarczaniu ciepła uzyskanego w wyniku procesu spalania materiału zwanego paliwem.
W tradycyjnych układach są to: materiały stałe: palniki na olej zużyty .

Widok do druku:

palniki na olej zużyty