Panele słoneczne

panele słoneczne sklepMówiąc najprościej, panel słoneczny działa, umożliwiając fotonom lub cząsteczkom światła wybijanie elektronów wolnych od atomów, generując przepływ prądu.

Panele słoneczne składają się w rzeczywistości z wielu mniejszych jednostek zwanych ogniwami fotowoltaicznymi.

Fotowoltaika oznacza po prostu, że przekształcają światło słoneczne w elektryczność.
Panel słoneczny jest tworzony przez kilka ogniw.
Każpanele słoneczne sklep .

Widok do druku:

panele słoneczne sklep